کتابخانه - تغذیه و پرورش طیور

- اصول طراحی و احداث ساختمان‌های مرغداری
ناشر:
نویسنده: ریاسی ، احمد
سال انتشار: 1389
- پرورش علمی و کاربردی طیور
ناشر:
نویسنده: اوح‍دی‌ ن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
سال انتشار: 1389
- شرح جامع پرورش دام و طیور
ناشر:
نویسنده: عظيمی، جواد
سال انتشار: 1389
- آب و متابولیسم آن در دام و طیور
ناشر:
نویسنده: دیانی، امید
سال انتشار: 1389
- ساختمان،تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور(مرغ گوشتی،مرغ تخم‌گذار و آبزیان)
ناشر:
نویسنده: پشمی، مرتضی
سال انتشار: 1389
- تشخیص درمانگاهی و آزمایشگاهی و کالبدگشایی بیماری‌های طیور
ناشر:
نویسنده: اوح‍دی‌ ن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
سال انتشار: 1389
- اصول پرورش و نگهداری شترمرغ
ناشر:
نویسنده: نامداران، طیب
سال انتشار: 1389
- بیماری‌های شترمرغ
ناشر:
نویسنده: هوش‌زرمایر، ‏‫فریتس دبلیو
سال انتشار: 1389
- پرورش جوجه شترمرغ
ناشر:
نویسنده: دیمینگ، دنیس چارلز
سال انتشار: 1389
- مبانی علمی و عملی پرورش شتر‌مرغ
ناشر:
نویسنده: عطریان، پژمان
سال انتشار: 1389
- پرورش صنعتی و بیماریهای بوقلمون
ناشر:
نویسنده: اوح‍دی‌ ن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
سال انتشار: 1389
- مبانی علمی و عملی تغذیه دام و طیور
ناشر:
نویسنده: دیباور، رضا
سال انتشار: 1389
- Nutrition and feeding of organic poultry‬
ناشر:
نویسنده: بلر، رابرت
سال انتشار: 1388
- کلیات صنعت پرورش طیور
ناشر:
نویسنده: ویلسون، کیت
سال انتشار: 1388
- پرورش مرغ تخمگذار
ناشر:
نویسنده: ل‍طف‍ی‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
سال انتشار: 1388
- ایده‌های نوین پیرامون مواد محرک رشد در تغذیه طیور
ناشر:
نویسنده: پاندا، آرون کومار
سال انتشار: 1388
- اطلاعات مرغداری
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- راهنمای تهویه در مرغداری‌ها
ناشر:
نویسنده: دونالد، جیم
سال انتشار: 1388
- مبانی کارشناسی دام و طیور و آبزیان شامل: حدود و قلمرو کارشناسی دام و طیور، شناخت و طرز ارزیابی اسب، شتر، گاوهای شیری و گوشتی و نتایج آن
ناشر:
نویسنده: م‍زی‍ن‍ی‌، پ‍روی‍ز
سال انتشار: 1388
- Poultry production in hot climates
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- پرورش طیور خانگی به زبان ساده با نکات کاربردی
ناشر:
نویسنده: نیکخواه، نوراله
سال انتشار: 1388
- تغذیه کاریردی طیور
ناشر:
نویسنده: زارعی، ابوالفضل
سال انتشار: 1388
- خوراک‌های دام و طیور
ناشر:
نویسنده: مساوات، نیما
سال انتشار: 1388
- دانستنی‌های کاربردی در تغذیه دام و طیور
ناشر:
نویسنده: دیباور، رضا
سال انتشار: 1388
- راهنمای استفاده از کنجاله کلزا در تغذیه دام، طیور و آبزیان
ناشر:
نویسنده: احمدیان، فرهنگ
سال انتشار: 1388
[بازگشت]