نمایشگاهای داخلی

- هشتمین نمایشگاه گل و گیاه
تاریخ: 10 تا 13 اردیبهشت ماه 1398
مکان: گرگان
- بیستمین نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری
تاریخ: 11 تا 14 تیرماه 1398
مکان: تبریز
- هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته
تاریخ: 11 تا 14 تیرماه 1398
مکان: تبریز
- پانزدهمین نمایشگاه فضای سبز ایران
تاریخ: 9 تا 13 اردیبهشت ماه 139
مکان: تبریز
- سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، ابزار، ادوات باغبانی
تاریخ: 9 تا 13 اردیبهشت ماه 1398
مکان: تبریز
- نمایشگاه شیلات و آبزیان و صنایع وابسته
تاریخ: 20 تا 25 بهمن ماه 1398
مکان: شیراز
- نمایشگاه گیاهان دارویی
تاریخ: 8 تا 11 بهمن ماه 1398
مکان: شیراز
- نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه ای
تاریخ: 8 تا 11 بهمن ماه 1398
مکان: شیراز
- نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی و داروهای دامی
تاریخ: 10 تا 13 اردیبهشت ماه 1398
مکان: شیراز
- نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی ، نهاده ها و آبیاری
تاریخ: 4 تا 7 ارددیبهشت ماه 1398
مکان: شیراز
- نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی(مکانیزاسیون،آبیاری، نهاده)
تاریخ: 26 تا 29 آذر ماه 1398
مکان: اصفهان
- هشتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ، گیاهان دارویی
تاریخ: 3 تا 6 اردیبهشت ماه 1398
مکان: اصفهان
- هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی
تاریخ: 27 تا 30 فروردین ماه 1398
مکان: اصفهان
- چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری
تاریخ: 24 تا 27 دی ماه 1398
مکان: تهران
- چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته
تاریخ: 29 مهر تا 2 ابان ماه 1398
مکان: تهران
- هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته
تاریخ: 24 تا 27 مرداد ماه 1398
مکان: تهران
- بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع واب
تاریخ: 28 تا 31 خرداد ماه 1398
مکان: تهران
- چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز (Iran Green)
تاریخ: 22 تا 24 فروردین ماه 1398
مکان: تهران
- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
تاریخ: 3 تا 6 بهمن ماه 1398
مکان: مشهد
- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور
تاریخ: 20 تا 23 تیرماه 1398
مکان: مشهد
- هفدهمین نمایشگاه گل و گیاه و باغبانی
تاریخ: 17 تا 21 اردیبهشت ماه 1398
مکان: مشهد
- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ، نهاده ، آبیاری
تاریخ: 27 تا 30 فروردین 1398
مکان: شیراز
- دوازدهمین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و صنایع وابسته
تاریخ: 23 تا 26 مرداد 97
مکان: قزوین
- شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته
تاریخ: 2 تا 5 مرداد ماه 1397
مکان: گرگان
- هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران
تاریخ: 15 تا 18 شهریور ماه 97
مکان: تهران