هشتمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی و سیستمهای آبیاری و تجهیزات گلخانه


تاریخ: 8 تا 11 شهریور 96
مکان: کرمانشاه

 
[بازگشت]