شانزدهمین نمایشگاه صنعت کشاورزی (مکانیزاسیون ، نهاده ها ، آبیاری و باغبانی )


تاریخ: 24 تا 28 دی ماه 1396
مکان: اصفهان

 
[بازگشت]