بیستمین نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری


تاریخ: 11 تا 14 تیرماه 1398
مکان: تبریز[بازگشت]