شانزدهمین نمایشگاه باغبانی، گلخانه و گیاهان دارویی (آیفارم شیراز)


تاریخ: ۱۲ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
مکان: شیراز

کسب اطلاعات بیشتر

021-41074000
داخلی : 7000
09018296264
09018296255

 
[بازگشت]