قیمت ذرت در تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 13500
حداکقر قیمت 15300
تلفن تماس --------