قیمت ذرت در تاریخ ۱۵-۱۱-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 13300
حداکقر قیمت 15300
تلفن تماس --------