قیمت ذرت در تاریخ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 15000
حداکثر قیمت 21500
تلفن تماس --------