قیمت ذرت در تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17000
حداکثر قیمت 17100
تلفن تماس --------