قیمت ذرت در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 19000
حداکثر قیمت 19100
تلفن تماس --------