قیمت روز نهاده ها

قیمت ذرت در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 113000
حداکثر قیمت 113100
تلفن تماس --------