قیمت روز نهاده ها

قیمت کنسانتره شیری در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۴۰۰

نوع کنسانتره شیری پرتولید
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 76000
حداکثر قیمت 76000
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱
نوع کنسانتره شیری
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 76000
حداکثر قیمت 76000
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱
نوع کنسانتره شیری متوسط تولید
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 73000
حداکثر قیمت 73000
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱