قیمت روز نهاده ها

قیمت کنسانتره شیری در تاریخ ۲۹-۰۲-۱۴۰۱

نوع کنسانتره شیری پرتولید
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 82500
حداکثر قیمت 82500
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱
نوع کنسانتره شیری
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 76000
حداکثر قیمت 76000
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱
نوع کنسانتره شیری متوسط تولید
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 77000
حداکثر قیمت 77000
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱