قیمت روز نهاده ها

قیمت کنسانتره شیری در تاریخ ۰۵-۰۶-۱۴۰۱