قیمت متیونین در تاریخ ۰۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 290000
حداکقر قیمت 320000
تلفن تماس --------