قیمت روز نهاده ها

قیمت متیونین در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۴۰۳