قیمت پولت در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 165000
حداکقر قیمت 185000
تلفن تماس --------