قیمت پولت در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 185000
حداکقر قیمت 205000
تلفن تماس --------