قیمت پولت در تاریخ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 285000
حداکثر قیمت 315000
تلفن تماس --------