قیمت روز نهاده ها

قیمت پولت در تاریخ ۰۶-۱۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 580000
حداکثر قیمت 645000
تلفن تماس --------