قیمت دام زنده در تاریخ ۲۱-۰۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 300000
حداکقر قیمت 450000
تلفن تماس --------