قیمت دام زنده در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 315000
حداکقر قیمت 460000
تلفن تماس --------