قیمت دام زنده در تاریخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 295000
حداکقر قیمت 490000
تلفن تماس --------