قیمت دام زنده در تاریخ ۰۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 290000
حداکقر قیمت 430000
تلفن تماس --------