قیمت دام زنده در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 290000
حداکقر قیمت 470000
تلفن تماس --------