قیمت دام زنده در تاریخ ۲۴-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 260000
حداکقر قیمت 425000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 260000
حداکقر قیمت 425000
تلفن تماس --------