قیمت دام زنده در تاریخ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 250000
حداکقر قیمت 445000
تلفن تماس --------