قیمت دام زنده در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 250000
حداکثر قیمت 460000
تلفن تماس --------