قیمت دام زنده در تاریخ ۱۹-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 270000
حداکثر قیمت 500000
تلفن تماس --------