قیمت دام زنده در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 220000
حداکقر قیمت 430000
تلفن تماس --------