قیمت دام زنده در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 230000
حداکقر قیمت 450000
تلفن تماس --------