قیمت دام زنده در تاریخ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 240000
حداکقر قیمت 450000
تلفن تماس --------