قیمت دام زنده در تاریخ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 240000
حداکثر قیمت 460000
تلفن تماس --------