قیمت دام زنده در تاریخ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 340000
حداکثر قیمت 630000
تلفن تماس --------