قیمت دام زنده در تاریخ ۱۳-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 350000
حداکثر قیمت 550000
تلفن تماس --------