قیمت دام زنده در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 350000
حداکثر قیمت 600000
تلفن تماس --------