قیمت دام زنده در تاریخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 365000
حداکثر قیمت 700000
تلفن تماس --------