قیمت دام زنده در تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 400000
حداکثر قیمت 660000
تلفن تماس --------