قیمت دام زنده در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 470000
حداکثر قیمت 655000
تلفن تماس --------