قیمت دام زنده در تاریخ ۲۶-۰۷-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 465000
حداکثر قیمت 600000
تلفن تماس --------