قیمت دام زنده در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 450000
حداکثر قیمت 650000
تلفن تماس --------