قیمت روز نهاده ها

قیمت دام زنده در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 500000
حداکثر قیمت 700000
تلفن تماس --------