قیمت روز نهاده ها

قیمت دام زنده در تاریخ ۰۱-۰۳-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 600000
حداکثر قیمت 900000
تلفن تماس --------