قیمت روز نهاده ها

قیمت دام زنده در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 550000
حداکثر قیمت 1000000
تلفن تماس --------