قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 450000
حداکقر قیمت 720000
تلفن تماس --------