قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۱-۰۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 580000
حداکقر قیمت 970000
تلفن تماس --------