قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 550000
حداکقر قیمت 950000
تلفن تماس --------