قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 560000
حداکقر قیمت 960000
تلفن تماس --------