قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 600000
حداکقر قیمت 930000
تلفن تماس --------