قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 470000
حداکقر قیمت 1100000
تلفن تماس --------