قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۹-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 465000
حداکقر قیمت 920000
تلفن تماس --------